Palvelut

Tekpin Oy tekee tarkoin valvottujen prosessien kautta ruostumattomia ja haponkestäviä terästuotteita valmistaville yrityksille tuotteiden korroosiokestävyyttä parantavaa peittaus- ja passivointikäsittelyä laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Palvelumme sisältää asiakkaan tuotteiden puhdistusta, allaspeittausta, geelipeittausta, tahnapeittausta ja passivointia. Tarvittaessa teemme geeli- ja tahnapeittausta myös asiakkaan tiloissa. Tarvittaessa laadimme peittauksesta pintakäsittelytodistuksen.

Toimimme ympäristövastuullisesti ja viranomaisen valvonnan alla. Asiakkaamme eivät joudu käsittelemään vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja. Tekpin Oy huolehtii syntyneistä ongelmajätteistä ja käsittelee jätevedet omassa vedenpuhdistuslaitoksessa ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti.

Allaspeittaus

Allaspeittaus on kustannustehokkain ja suositeltavin peittausmenetelmä. Allaspeittauksen etuna on tasainen peittaustulos ja siten optimaaliset korroosio-ominaisuudet tuotteelle.

Käytössämme on 12,5 x 2 x 2 m kokoinen peittausallas.

Peittauksen jälkeen kappaleet pestään huolellisesti painepesurilla. Tarvittaessa loppuhuuhteluun voidaan käyttää deionisoitua vettä. Peittaushappojen pitoisuuksia sekä puhdasveden laatua seurataan säännöllisesti ionigromatografimittauksilla.

Geelipeittaus

Geelipeittausta käytetään suurten kappaleiden peittaukseen. Geelipeittauksessa kappaleen pinnalle ruiskutetaan ohut kerros peittausgeeliä, joka vaikutusajan jälkeen pestään pois painepesurilla. Mikäli mahdollista, on myös geelipeitattavien kappaleiden käsittely hyvä suorittaa valvotuissa olosuhteissa peittauslaitoksessa.

Tahnapeittaus

Tahnapeittausta käytetään pääasiassa pienten kappaleiden peittaukseen tai jos käsitellään vain pieni alue kappaleesta. Tahnapeittauksessa peitattavalle pinnalle levitetään siveltimellä peittaustahna tai pasta, joka vaikutusajan jälkeen pestään pois. Tahnan vaikutusta voidaan tehostaa teräsharjauksella.

Lasikuulapuhallus

Lasikuulapuhallus on perinteinen mekaaninen puhdistusmenetelmä, joka soveltuu kirkkaille materiaaleille, alumiineille sekä ferriittisille tuotteille. Puhalluskammion koko; pituus 7,5 m, leveys 2,4 m, korkeus 2,8 m.

Metalliraepuhallus

Metalliraepuhallusta käytetään pääasiassa maalauksen pohjatöihin ferriittisille tuotteille. Puhalluskammion koko; pituus 10 m, leveys 4m, korkeus 3,7 m.

Maalaus

Maalausmenetelmänä on märkämaalaus. Maalaamossa raitis- ja poistoilmalaitteistot ja suodattimet sekä maalaus/kuivauskammion lämmönkohotusmahdollisuus. Maalaustyö tehdään valvotusti ja maalaustyöstä tehdään asiakkaan halutessa maalauspöytäkirja. Maalaamon nosturikapasiteetti on 5 tn.

Yhteystiedot

Tekpin Oy
Vinniläntie 10
17800 Kuhmoinen
Puh. +358 400 545 354